Betingelser

Betingelser

Websitet www.dsautomobiles.dk driftes af Citroën Danmark A/S og er dermed underlagt de samme betingelser som www.citroen.dk som følger under:

CITROËNS POLITIK VEDRØRENDE BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
CITROËN gør sit yderste for at værne om privatlivet for de besøgende på dette kampagnesite.
Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvordan benyttes de?
CITROËN indsamler kun personlige oplysninger som f.eks. for- og efternavn, adresse og e-mail adresse, når du frivilligt opgiver disse. Eksempelvis kan vi indsamle oplysninger for at få din tilbagemelding på vores hjemmesider og produkter eller i forbindelse med, at du tilmelder dig én af vores konkurrencer.
Videregivelse af personlige oplysninger
Vi vil med din tilladelse sende markedsføringsmateriale til dig, såsom oplysninger om nye produkttilbud, etc. Hvis du ikke giver samtykke til at modtage denne type materiale, vil vi ikke sende det til dig.
Visse firmaer kan blive engageret af CITROËN for at udføre forskelligt arbejde i forbindelsemed de ydelser, som vi leverer. Disse firmaer kan få adgang til personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, men de må kun anvende de personlige oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres arbejde, og må ikke anvende dem til andre formål.
CITROËN hverken sælger, overdrager eller videregiver dine personoplysninger til tredjepart. Med din tilladelse vil vi dog af og til sende markedsføringsmateriale på vegne af en af vores forretningsforbindelser vedrørende deres produkter eller ydelser, som måtte have din interesse. Du vil forinden blive spurgt, om du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra CITROËNs forretningsforbindelser.
Hvis du vælger at modtage dette materiale, vil CITROËN ikke videregive dine personoplysninger til vores forretningsforbindelser, men vil i stedet sende et brev eller en e-mail til dig på deres vegne.
CITROËN forbeholder sig ret til at anvende og videregive personoplysninger, når dette måtte være nødvendigt for at efterkomme lovgivning, reglementer eller retslige anmodninger, for at sikre dette websites ukrænkelighed, for at opfylde dine ønsker eller for at yde assistance i eventuelle lovmæssige efterforskninger eller sager om offentlig sikkerhed.

Indsigt
Du har mulighed for fuld aktindsigt i de personlige oplysninger, du giver til os via internettet. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ændre de personlige oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at ændre på den adgang, som vi har til at kontakte dig, kan du altid kontakte os og meddele os dette.

KONKURRENCEBETINGELSER FOR ALLE KONKURRENCER.
Konkurrencerne afholdes af Citroën Danmark A/S, Sydhavnsgade 16, 2450 København SV. Henvendelser vedr. konkurrencen kan alene ske til denne adresse. Alle kan deltage – undtaget er dog ansatte og nærmeste familie til personer, der arbejder for Citroën og OMI.
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.
Er informationerne om deltageren ugyldige, urigtige, mangelfulde eller for sent modtaget, udelukkes deltageren fra konkurrencen. Citroën’s afgørelse er endelig. Citroën forbeholder sig ret til at kontakte deltageren pr. telefon eller e-mail, hvis oplysningerne i tilmeldingen er mangelfulde. Citroën kan vælge at erstatte præmierne med andre præmier af tilsvarende eller højere værdi. Præmier der udloddes i konkurrencen kan ikke ombyttes til kontanter. Alle vinderne får direkte besked på den oplyste e-mail-adresse. Citroën påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved dette materiale. Citroën garanterer heller ikke for indholdets rigtighed og fuldstændighed, hvad angår tekst, grafik, links, osv. Indholdet på dette website kan ændres uden forudgående varsel og udgør ikke noget bindende løfte. Alle rettigheder, herunder ophavsret og copyright til al materiale på denne hjemmeside, tilhører Citroën, med mindre andet er anført.