Bæredygtighed

Bæredygtighed

Vores øko-design tilgang

I udviklingsfaserne arbejder vores tekniske medarbejdere på så meget som muligt at begrænse bilernes påvirkning af miljøet og på hvert stadium af bilernes cyklus.

At reducere CO2-udledningen er uomgængeligt. Vi handler på flere fronter hvad dette angår: begrænsning af massen, effektivitet af motortyperne, forbedring af aerodynamikken osv. Vores mål: at privilegere effektive løsninger, der er pålidelige og tilpassede forskellige markeder for generelt at handle i spørgsmålet om drivhuseffekten.

ISO 14001 fabrikker

Alle vores fabrikker anvender et system til miljøstyring. Det er baseret på den internationale norm ISO 14001, som er en internationalt anerkendt standard for styring og organisation.

Bilindustrien spænder over forskellige aktiviteter: støberi, maskinforarbejdning, formpresning, elektrolyse, overfladebehandling, lakering, montering osv. Selv om driften af disse installationer ikke udgør nogen “høj risiko for miljøet” (i betydningen af det såkaldte Seveso-direktiv af 1996), genererer den en række miljøpåvirkninger, som vi stræber efter at begrænse mest muligt:

1) Lakeringsværksteder: Siden 1995 har vi reduceret udledningen af flygtige organiske bestanddele (VOC) fra opløsningsmidlerne anvendt til lakering med mere end 50 % per bil.

2) Støberier: Takket være anvendelsen af højteknologisk udstyr (plasmabrænder) og udviklingen af kontrolmetoder har vi især kunnet reducere udledningen af støv fra støberiet.

3) Vandforbrug: Det er et væsentligt mål for alle vores fabrikker at spare på vandet. Denne politik har siden 1995 gjort det muligt at nedbringe vandforbruget med en faktor 2,5 per bil produceret.

4) Nyttiggørelse af 94 % af affaldet fra produktionen: Vores fabrikker genererer cirka 700.000 tons metalaffald om året; dette nyttiggøres i stålproduktion og støberier. Hvad det andet affald angår, absorberes 82 % af forskellige nyttiggørelseskanaler. Tilsammen genanvendes 94 %.

Bæredygtig udvikling – en af vores kerrneværdier

Vi forpligter os på tre vigtige kriterier, hvad miljømæssig håndtering angår:
– sorteringen for at genindvinde og samle bilaffald i netværket via godkendte metoder;
– overholdelse af reglerne for et netværk i overensstemmelse med indenlandske og europæiske forskrifter;
– sporbarhed for at kunne følge affaldets cyklus og derved sørge for den rigtige slags genbrug.

GENVIND DIN DS
VORES TILBAGEKØBSPROGRAM VEDRØRENDE UDTJENTE BILER

Når din DS er udtjent, modtager vi den uden beregning til skrotning. Vi sikrer således en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer. Læs mere på De Danske Bilimportøres hjemmeside og få samtidig videre adgang til skrotningsordningens hjemmeside.

DDB