VI HAR FOKUS PÅ BÆREDYGTIG MOBILITET

Vores tiltag til udvikling af bæredygtig mobilitet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser, beskytte naturressourcer og udvikle en ny miljøvenlig mobilitetsadfærd.

DS BILERNES FORBRUG I DEN VIRKELIGE VERDEN

DS BILERNES FORBRUG I DEN VIRKELIGE VERDEN

PSA koncernen har i samarbejde med to NGO'er, Transport & Environment (T&E) og France Nature Environnement (FNE) udarbejdet retningslinjer for, hvordan DS- bilernes forbrug skal måles under virkelige kørselsforhold.

PSA koncernen forpligter sig over for sine kunder ved at offentliggøre forbrugstallene for DS under virkelige kørselsforhold.

Resultaterne er baseret på en testprotokol, der er udarbejdet sammen med NGO’erne Transport & Environment1 og France Nature Environnement2, og revideres af Bureau Veritas3. Denne protokol, der er pålidelig og let at reproducere, gør det muligt at måle DS- kundernes forbrug under kørsel.

Med inspiration fra EU-projektet “Real Driving Emissions” måles brændstofforbruget ved hjælp af PEMS-udstyr (portable emissions measurement system), der monteres på bilen. Bureau Veritas, der er en uvildig, internationalt anerkendt organisation, er garant for testprotokollen og for at den udføres efter de fastsatte retningslinjer, og sikrer samtidig resultaternes nøjagtighed og pålidelighed.

Målingerne udføres på offentlig vej (25 km i byen, 39 km på landevejen og 31 km på motorvej) under virkelige kørselsforhold (anvendelse af klimaanlæg, inklusiv vægt fra bagage og passager, kørsel i bakker osv.).

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED FRA STARTEN

For at passe på miljøet bestræber vi os på at begrænse miljøpåvirkningen under hele produktionsprocessen. Hos DS har vi fokus på at genanvende materialer, når forholdene tillader det. Vores team af specialister har sat alt ind på at sikre materialer af allerbedste kvalitet, samt god termisk og mekanisk holdbarhed for at få det optimale udbytte.

Produktansvar

Produktansvar

Udvikling

– Livscyklusanalyse

– Valg af bæredygtige materialer

 

Produktion

– Genanvendelse af materialer

 

Anvendelse

– Håndtering og bortskaffelse af affald hos forhandleren

– Reservedele

 

Skrotning

– Skrotning af bilen

– Forureningsbekæmpelse og forbehandling

– EU Direktiv om udrangerede køretøjer (ELV).

Produktansvar

Anvendelse og håndtering af genvundne materialer

DS Automobiles har altid genanvendt materialer, og andelen af disse stiger støt. Som et led i PSA-koncernens tiltag bestræber DS sig på at konstruere biler, der som minimum indeholder 30% genanvendte eller biobaserede materialer.

DS 7 Crossback

VORES RETURNETVÆRK FOR UDTJENTE BILER

Den DS-certificerede autoophugger giver dig en skrotningsattest, når du indleverer din udtjente bil. Skrotningsattesten er obligatorisk, når du skal afmelde din bil på motorkontoret. Du kan således være sikker på, at din gamle bil bliver ophugget på den mest miljørigtige måde.

DS Automobiles forpligter sig til, i henhold til EU-direktivet om udrangerede køretøjer, at begrænse produktionen af affald under produktionen, samt at tage din bil retur, når den er udtjent. Vi samarbejder med en række uafhængige eksperter, som sikrer, at din gamle bil bliver skrottet og genvundet på den mest miljørigtige måde.

Den gratis skrotning af din udtjente DS gælder kun hvis:

-bilen har op til 9 sæder eller det er en varebil med en vægt på under 3,5 t

-bilen er indregistreret i Europa

-de primære komponenter stadig er monteret i bilen

-bilen ikke indeholder affald og

-bilens originale papirer afleveres samtidig med bilen

DS 7 Crossback, Personbil

GENVINDING AF DIN DS

1. Skrotning

Vi beder den udtjente bils sidste ejer aflevere bilen hos en godkendt ophugger. Efter at have gennemgået bilen, udsteder den godkendte ophugger den obligatoriske skrotningsattest.

2. Forbehandling og fjernelse af forurening
Først fjernes batteriet, og airbaggene udløses. Vores DS Samarbejdspartner fjerner derefter det resterende brændstof og bilens øvrige væsker: Motorolie, gearolie, bremsevæske og klimaanlæggets kølemiddel.

3. Afmontering
Næste trin består i at afmontere komponenter og systemer med henblik på direkte genbrug eller istandsættelse. Endvidere indsamles visse materialer, f.eks. plast og glas, hvis det skønnes at være økonomisk rentabelt.

4. Oplagring
Miljøfarlige materialer indsamles og sendes til virksomheder, der er specialiseret i håndtering af farligt affald.

5. Knusning
De forbehandlede bilskrog bliver derefter sendt i en knusemaskine, hvor bilen findeles, og delene sorteres alt efter om de skal til genanvendelse eller genbrug.

6. Efter knusning
Det knuste materiale sorteres ved hjælp af forskellige teknikker (f.eks. magneter eller flotation) for at indsamle materialedele, der kan genanvendes.

7. Genanvendelse / Indsamling / Affaldsdeponering
Det knuste materiale kan genanvendes, f.eks. i cementindustrien. Denne produktionskæde gør det muligt at genvinde 95% af bilen og mindsker mængden af affald, der skal deponeres, betydeligt.

 

DS 7 Crossback, Personbil

DS 7 CROSSBACK E-TENSE