Guide til brug af e-Remote

Nedenfor har vi samlet en række anbefalinger, så du kan anvende e-Remote bedst muligt.

 

 

GENERELT

– Sørg for at du befinder dig i et område med god netværksdækning.
– Brug bilen i minimum 15 minutter hver 7. dag.
– Kontroller at Private Mode er deaktiveret i bilen.
– Hvis du vil bruge flere forskellige smartphones skal du logge ind i MyDS med den samme konto. App’en gør det muligt at registrere din smartphone, så du kan anvende funktionerne.

 

INDLÆSNING AF INFORMATIONER

– For at få opdaterede informationer fra bilen kan du swipe ned på app’ens forside. Vent 30 sekunder indtil informationerne indlæses.

 

FJERNOPLADNING

– Opladning starter på det valgte tidspunkt før bilen er tilsluttet.
– Husk at bekræfte dit valg, ved hjælp af knappen bag dækslet på din bil, når du tilslutter din bil og vil styre opladningen eksternt.

 

FJERNSTYRING AF VARME OG KLIMAANLÆG

– Kontroller, at dørene er låst så aktivering af fjernstyring er mulig.
– Den første tilpasning med varme eller klimaanlæg kan kun ske, hvis der er 45 minutter mellem det tidspunkt, du laver indstillingen, og det valgte tidspunkt.
– Når du har lavet indstillingerne til varme/klimaanlæg, gemmes disse i bilen, selvom den er udenfor dækningsområdet.

Funktion er ikke tilgængelig / aktiv hvis:
– Dørene og / eller bagagerummet er låst op. Hvis du låser bilen op under forvarmning/køling, standses dette efter 1 minut.
– Der er indstillet mere end 3 gange forvarmning/køling uden bilen har været i brug.

 

SÆRLIGT FOR HYBRID-BILER

– Igangsættelse af klimatisering vil afbryde opladningen af din bil, hvis dette er i gang. Opladningen genoptages i slutningen af klimatisering.
– Hvis batteriniveauet er mindre end 20%, og bilen ikke oplader, er klimatisering ikke mulig.
– Igangsættes opladning fra app’en mens klimatisering er i gang vil denne kommando blive gemt i bilen. Opladningen vil starte når klimatisering er overstået. Bemærk: en notifikation vises muligvis i app’en.

 

SÆRLIGT FOR ELBILER

– Hvis batteriniveauet er mindre end 50%, og bilen ikke oplader, er klimatisering ikke mulig.
– Ved hurtig opladning er der ingen begrænsninger, hvis der både lades og køres klimatisering. Ved langsom opladning er udetemperaturen dog en betingelse:
1. Er temperaturen mellem 5 og 35 grader kan opladning og klimatisering foregå på samme tid.
2. Ved temperaturer udenfor ovenstående interval:
– Igangsættelse af klimatisering afbryder opladningen af bilen hvis dette er i gang. Opladningen genoptages når klimatisering er færdig.
– Kommandoer i forhold til opladning som sendes til bilen, mens klimatisering er i gang, gemmes i bilen. Disse igangsættes, når klimatisering er færdig. Bemærk: en notifikation vises muligvis i app’en.

OPLEVER DU PROBLEMER?

– Afbryd forbindelsen mellem app’en og bilen. Opret derefter forbindelsen igen via MyDS app’en.
– Hvis ovenstående ikke hjælper er du velkommen til at kontakte din DS-forhandler eller kundeservice.