Hvad er WLTP

Mere realistisk forbrug

Worldwide Harmonised Light Vehicles” (WLTP) testproceduren er en ny testprocedure, som definerer en helt ny harmoniseret standard for måling af udledning, brændstofforbrug og elektrisk rækkevidde for lette køretøjer.

WLTP erstatter den tidligere ”New European Driving Cycle” test, som blev introduceret i 1992. Fra september 2017 er alle nye modeller på markedet blevet testet i henhold til WLTP-proceduren.

Fra og med september 2018 testes alle solgte biler efter WLTP proceduren. Denne nye laboratorietest suppleres af en RDE-test (Real Driving Emission), hvor emissionsværdierne måles direkte ved kørsel på almindelige veje.

WLTP-testproceduren giver kunderne et bedre overblik over bilens brændstofforbrug og CO2-emission.

HVAD ÆNDRES MED WLTP?

FRA NEDC TIL WLTP

FRA NEDC TIL WLTP

Mere realistisk rækkevidde test

De nye WLTP-tests er baseret på en vurdering af kørselsbetingelserne på rigtige veje, hvilket giver mere præcise og realistiske tal. WLTP fastsætter strengere og bedre definerede testbetingelser. Der introduceres også en betydeligt længere varighed af testen (nu 30 minutter i stedet for 20).

For at opnå mere præcise CO2-emissionsværdier inkluderer de nye testprocedurer både standardudstyr og al ekstraudstyr i bilen. Det giver brændstofforbrug- og CO2-værdier, hvor der er taget højde for aerodynamik, vægt og rullemodstand.

Dette betyder, at man for en bil med visse specifikationer opnår individuelle værdier, snarere end almene værdier, som det var tilfældet tidligere.

Til at begynde med omregnes værdierne, der er målt efter WLTP-proceduren, til NEDC-værdier – EU har udviklet en omregningsmodel til denne brug, der skal lette overgangen fra NEDC til WLTP. Tidsforløbet for denne fase afhænger af de respektive landes lovgivning og kan derfor variere fra land til land.

Fra september 2018 skal alle bilproducenter udføre WLTP-test af biler, der sælges i EU og Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, Israel og Island.

FORSKELLEN MELLEM DE TO TESTPROCEDURER

NEDC

WLTP

Testcyklus 

En enkelt testcyklus Dynamisk testcyklus, som er mere repræsentativ for reel kørsel.

Cyklussens varighed

20 min. 30 min.

Cyklussens distance

11 km 23,25 km

Faser

2 faser, 66% bykørsel og 34% landevejskørsel 4 mere dynamiske faser, 52% bykørsel og 48% landevejskørsel

Gennemsnitshastighed

34 km/t 46,5 km/t

Maks. hastighed

120 km/t 131 km/t

Påvirkning fra valgfrit udstyr

Indvirkning på CO2-udledning og brændstofforbrug måles ikke Ekstraudstyr (som kan variere fra bil til bil) tages med i betragtning

Gearkasse

Bilen har faste gearskiftepunkter Forskellige gearskiftepunkter for forskellige biler

Testtemperatur

Udført mellem 20-30°C Udført ved 23°C, CO2 værdier er korrigeret til 14°C

UDLEDNING UNDER VIRKELIGE KØRSELSFORHOLD

UDLEDNING UNDER VIRKELIGE KØRSELSFORHOLD

Ud over WLTP er også RDE-tests obligatoriske i EU og Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland fra september 2018.

Under disse RDE-tests måles udslip, så som kvælstofilter (NOx) og dieselpartikler, mens bilen er ude at køre på de almindelige veje, for at opnå mere realistiske tal for almindelig kørsel.

UDLEDNING UNDER VIRKELIGE KØRSELSFORHOLD

FAQ

HVAD ER WLTP?

WLTP er en forkortelse for ”Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure”.

Det er en ny testprocedure, som gør det muligt at opnå et mere realistisk overblik over brændstofforbrug og CO2-udslip, og gælder for alle biler fra september 2018. WLTP erstatter trinvis den gamle NEDC testprocedure (New European Driving Cycle).

LÆS MERE

HVAD ER EN WLTP TESTCYKLUS?

En bils brændstofforbrug og udledningsværdier afhænger i sidste ende altid af kørestilen, og derfor er der indsamlet en stor mængde kørselsdata til WLTP fra hele verden. Disse data er blevet brugt til definere 4 repræsentative faser med forskellige gennemsnitshastigheder: Lav, middel, høj og meget høj.

Under hver af disse faser måles der i forskellige situationer, så som bremsning, acceleration og stilstand, for at afspejle den typiske kørsel i hverdagen. Kombinationen af disse faser udgør en “testcyklus”.

Værdierne for brændstofforbrug præsenteres som 4 forskellige kørselsforhold med et totalt kombineret tal for benzin, diesel, hybrid og plug-in hybridbiler.

HVAD BETYDER WLTP FOR MIG?

Indførelsen af WLTP medfører, at brændstofforbruget og CO2-udledningen, som oplyses i bilens specifikationer, bedre afspejler værdierne fra reel kørsel.

Da WLTP tager individuelt udstyr (f.eks. alufælge eller glastag) med i beregningen, er det muligt at komme frem til endnu mere realistiske værdier, da de er baseret på konfigurationen af lige præcis din bil.

Mere realistiske værdier kan imidlertid også lede til højere forbrug og CO2-tal for biler med forbrændingsmotor og kortere rækkevidde for elbiler (inklusiv plug-in hybridbiler).

LÆS MERE

HVAD BETYDER RDE?

RDE står for “Real Driving Emission”. Dette er den nye procedure for måling af kvælstofilter (NOx) og dieselpartikler.

Det vigtigste aspekt ved RDE er, som navnet antyder, at målingen sker under realistiske kørselsforhold på vejene og ikke i et laboratorium. Et smart måleapparat, kaldet en ”Portable Emission Measuring System” (PEMS), er monteret bag på bilen under disse tests.

LÆS MERE

HVAD ER EURO 6/EU6?

Euro 6 er navnet på den nuværende anti-forureningsnorm. Den fastsætter lavere maks. værdier for partikler og udledning af kvælstofilter end den forrige Euro 5 norm.

I september 2018* blev EU6c anti-forureningsnormen indført, og den fastsætter endnu lavere grænseværdier for udledning af partikler fra biler med benzinmotor end EU6b normen. Samme grænseværdier gælder for biler med dieselmotorer for både EU6b og EU6c normerne.

EU6d-TEMP er gældende fra september 2019 * og EU6d fra januar 2021 *, hvor RDE-grænseværdien for antal partikler og kvælstofilter sænkes yderligere.

* Gælder nye biler. Nye biltyper bliver pålagt de nye anti-forureningsnormer et år tidligere.

HVAD BETYDER SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION?

For yderligere at reducere forurenende udslip fra biler, tilsættes flydende ammoniak – kaldet AdBlue® – til dieselmotorens udstødningssystem. Selektiv katalytisk reduktion (SCR) med AdBlue® reducerer op til 90 % af kvælstofilterne. Tilbage bliver kun vanddamp, kvælstof og CO2.

HVAD ER ET PARTIKELFILTER?

Et partikelfilter reducerer de partikler, der findes i dieselmotorer og benzinmotorer.