Opbevaring af dine oplysninger

Opbevaring af dine oplysninger

Adgangen til information er sikret med adgangskontrol og password. Vi benytter os af avanceret teknologi for at forhindre at uvedkommende kommer ind i vores systemer.

IP-ADRESSE

For at kommunikere med andre computere på Internettet, skal din computer have en IP-adresse. Denne adresse benyttes som identifikation af din computer når den kommunikerer med andre computere på nettet. I det du går ind på www.dsautomobiles.dk vil du efterlade din IP-adresse. IP-adressen bliver brugt til at vise det rette indhold på hjemmesiden til rigtige modtager.

DS Danmark registrerer din IP-adresse, når du bruger vores hjemmesider. DS Danmark knytter ikke disse oplysninger direkte eller indirekte til dig som bruger. Den tid du bruger på vores sider bliver logget, men du er anonym for os. Vi bruger også disse oplysninger til at administrere og vedligeholde vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at udarbejde endnu bedre og mere brugervenlig information og tilbud.

Persondatapolitik – DS

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse politikken og gøre dig bekendt med behandlingen.

For en let og overskuelig tilgang, kan du i indholdsfortegnelsen klikke på den behandlingsaktivitet, du ønsker at vide mere om behandlingen af.

Kontaktoplysninger

K.W. Bruun Automotive A/S

Hovedvejen 1

2600 Glostrup

E-mailadresse: gdpr@dsautomobiles.dk

Vi er som Importør af DS en del af K.W. Bruun Koncernen og dataansvarlig for dine data. Vi behandler dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder inden for de rammer, der er beskrevet i denne politik. Vi modtager generelt kun data, du selv har oplyst til forhandleren eller direkte til os eller fra offentlige myndigheder.

Behandling af dine oplysninger

 

Prøvekørsel

Du kan som kunde have booket en prøvekørsel via vores hjemmeside eller besøgt vores forhandlere og samtidig have givet samtykke til markedsføring.

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

Du kan som kunde have booket en prøvekørsel via vores hjemmeside

Formål: At give forhandleren besked om din booking

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer.

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra
f – vores legitime interesse i at behandle den registreredes oplysninger for at kunne informere forhandleren om den registreredes booking og derved gennemføre denne booking sammenholdt med den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Forhandleren du har valgt

Opbevaring: Slettes 6 mdr. fra afgivelse

Tilbud

Når du henvender dig hos en forhandler og får et tilbud

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Køb af bil og tillægsydelser

Når du køber en bil hos en forhandler – både ny og brugt

Formål: At sende kundetilfredshedsundersøgelser og forbedre vores og forhandlerens kundeservice

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at forbedre forretningen ift. hensynet til den registreredes frihedsrettigheder

Videregivelse*: Internt i koncernen og databehandler AG analytics

Opbevaring: Slettes efter 12 mdr.

Ved alle former for betalinger til os

Formål: At kunne dokumentere bogføring overfor relevante myndigheder

Kategori: Almindelige personoplysninger:

Med serviceaftaler: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger,

Uden serviceaftale: registrerings- og stelnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra c

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Fakturagrundlag slettes efter 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb

Når du køber en bil hos en forhandler – både ny og brugt

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

Ved indgåelse af serviceaftale

Formål: At kunne overholde vores forpligtelser i serviceaftale (såfremt en sådan er indgået)

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra b

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Umiddelbart efter serviceaftalen er udløbet

Ved indgåelse af serviceaftale

Formål: At kunne fakturere dig for serviceaftalen (såfremt en sådan er indgået)

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Fakturagrundlag slettes efter 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb

Når du køber en bil hos en forhandler – både ny og brugt

Formål: At kunne opretholde garantien og reklamationsretten, samt kunne servicere den til enhver tid registrerede ejer af bilen

Kategori: Almindelige oplysninger: stelnummer- og registreringsnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt eller offentlige myndigheder

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra b

Videregivelse*: Internt i koncernen og til producenten ved behov læs mere her [LINK] I nogle tilfælde forhandleren

Opbevaring: Slettes ved omregistrering eller efter det antal år garantien dækker + 6 mdr.

Ved køb af forsikringsaftale

Formål: At registrere og formidle dit køb til forsikringsselskabet

Kategori: Almindelige oplysninger: Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, fødselsdag, registreings- og stelnummer

Kilde: Den registrerede selv og den forhandler du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra b

Videregivelse*: Dine oplysninger videregives til forsikringsselskabet for at kunne tegne forsikringen

Opbevaring: Slettes efter maksimalt 6 mdr.

 

Værkstedsbesøg

Når du besøger vores mærkeværksteder med din bil

Formål: At sende kundetilfredshedsundersøgelser og forbedre vores og forhandlerens kundeservice

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at forbedre forretningen ift. hensynet til den registreredes frihedsrettigheder

Videregivelse*: Internt i koncernen og databehandler AG analytics

Opbevaring: Slettes efter 12 mdr.

Når du besøger vores mærkeværksteder med din bil

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

Booking af service over vores hjemmeside

Formål: At give forhandleren besked om din booking

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer.

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra
f – vores legitime interesse i at behandle den registreredes oplysninger for at kunne informere forhandleren om den registreredes booking og derved gennemføre denne booking sammenholdt med den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Forhandleren du har valgt

Opbevaring: Slettes 6 mdr. fra afgivelse

 

Nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via vores hjemmeside eller ved samtykke i anden behandlingsaktivitet

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt eller den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Kundehenvendelser

Når du henvender dig til os eller forhandleren for support, tilkøb, reklamation etc.

Formål: At kunne supportere eller informere dig eller forhandleren du har henvendt dig gennem

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, registrerings- og stelnummer

Følsomme personoplysninger:

Helbedresoplysninger (hvis du har afgivet sådanne)

Kilde: Forhandleren du har besøgt, dig eller offentlige myndigheder

Behandlingsgrundlag: Almindelige oplysninger: Artikel 6, stk. 1 litra b

Følsomme oplysninger: Artikel 6, stk. 1 litra a

Videregivelse*: Internt i koncernen og til producenten ved behov læs mere her.               

Opbevaring: Slettes efter 12 mdr. eller når bilen omregistreres

Konkurrencedeltagelse

Når du har deltaget i vores konkurrencer

Formål: At gennemføre konkurrencen

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, registrerings- og stelnummer

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Almindelige oplysninger: Artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse*: Internt i koncernen og til producenten ved behov læs mere her.               

Opbevaring: Slettes umiddelbart efter konkurrencen er afsluttet

Når du har deltaget i vores konkurrencer

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

*Se mere om videregivelse her.

Statistikker

Der udarbejdes statistikker i forbindelse med ovenstående processer, de statistikker der indeholder almindelig persondata, for at kunne forbedre kundeoplevelsen i vores forretninger og online. Vi anonymiserer eller sletter persondata, så snart de ikke er relevant for statistikkerne. Statistikkerne udarbejdes med behandlingshjemlen i artikel 6, stk. 1 litra f, og interessen der forfølges er, at kunne forbedre vores forretning samt at kunne vurdere performance hos forhandlere/værksteder.

Videregivelse

K.W. Bruun Automotive A/S er en del af K.W. Bruun Import A/S, der er moderselskab for en række bilimportørselskaber, leasingselskaber m.v. i K.W. Bruun Koncernen hvor flere tværgående forretningsområder er placeret, herunder bl.a. IT og bogholderi. Dine data deles derfor i nødvendigt omfang internt i K.W. Bruun Koncernen for at sikre opfyldelse af din aftale. Videregivelse internt i koncernen er med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b samt litra f med afvejning af at vores legitime interesse i at videregive almindelig persondata internt i koncernen for at udføre opgaver på tværs af koncernen ift. den registreredes interesse i data ikke videregives, vores interesse vægter højst idet det for den registrerede ikke må synes at have særlig betydning om det er det ene koncernselskab der udfører opgaven eller det andet derimod må det have betydning for den registrerede at den rigtige kompetence håndterer opgaven hvori persondata skal behandles. Persondata deles udelukkende for at forfølge ovenstående formål eller understøtte denne. Bildata deles med alle autoriserede forhandlere og værksteder, for at du som kunde kan henvende dig på et hvilket som helst autoriseret værksted og få den bedste service. Vi videregiver i øvrigt dine data på foranledning fra myndigheder, samt i de sammenhæng vi er forpligtet hertil af lovgivningen f.eks. til SKAT ved ind- eller omregistrering af bil.

Vi benytter os af en række databehandlere, for at forfølge de angivne formål. Databehandlerne kan derfor få adgang til dine data i det omfang det er nødvendigt for at udføre en given opgave. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere således at dine data behandles efter vores instruks. Derudover deler vi data med samarbejdspartnere hvor det er nødvendigt for at opfylde formålet. Se en liste over koncernselskaber, samarbejdspartnere og databehandlere her.

Dine data videregives i øvrigt til Producenten Group PSA, se mere om producentens behandling af dine persondata her.

Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via gdpr@dsautomobiles.dk.

Ret til indsigt: Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få en række oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores fastsatte slettefrist.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

PSA Automobiles behandling af persondata

Producenten for Citroën – PSA Automobiles S.A.S., 2 – 10 Bld de l’EUROPE 78300 Poissy, RCS VERSAILLES 642 050 199 – CODE APE 4511Z, behandler dine personoplysninger som selvstændig dataansvarlig, og du kan herunder læse om producentens persondatabehandling.

Hvilke oplysninger behandler producenten?

Producenten modtager dit navn, adresse, evt. telefonnummer og e-mail, bilregistreringsnummer og stelnummer sammen med andre bildata. Dette er f.eks. data vedr. garantireparationer eller andre tekniske oplysninger om din bil.

Producentens formål og retlig grundlag

Producentens formål er b.an. følgende:

Håndtering af alle aspekter vedr. garantiforpligtelserne på din bil

Yde support til forhandlerne og importøren (os) i spørgsmål, klager og andre emner i relation til din bil

Yde støtte til forhandlerne og importøren (os) i håndtering af (tekniske) spørgsmål om en specifik reparationsudførelse eller om en konkret fejlfunktionsanalyse (Event Data Recorder / i køretøjs- eller telediagnostik)

Yde forhandlere og importører support til soft- og hardwareopdateringer til dit køretøj

Administration af forhandleraudits og dokumentkontrol

Formidle levering af vejhjælpstjenester

Pre-registrering til My-Citroën programmet og -tjenesterne

Til andre formål af legitim interesse for producenten eller for en 3. part ifølge GDPR lovgivningen Art. 6 (1) 1 f), med mindre du gør brug af din rettighed til at gøre indsigelse (Art.21 (1))

At udføre markedsundersøgelser og forbrugerundersøgelser for at modtage feedback relateret til produkter og tjenester (f.eks. Kundetilfredshedsundersøgelser, produkt- eller servicekvalitetsundersøgelser)

Sikre forbedring af produkter og tjenester, kvalitetsforbedringer, feltkampagner, fortsat produktudvikling (information om slid, diagnose og reparation), også i forbindelse med Quality Control / Quality Assurance

Hvor lang tid opbevarer producenten dine personlige oplysninger?

Producenten gemmer dine personoplysninger i ti år.

Hvordan producenten beskytter dine data, og hvem dine data videregives til

For at understøtte producentens administration af ovenstående formål videregives dine data til respektive it-tjenesteudbydere:

Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex – Frankrig), som bruger andre underdatabehandlere, der er beliggende uden for EU. Der er derfor iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger, som i dette tilfælde er respektive bindende forretningsregler (BCR). Følg dette link for at få en kopi: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Frankrig) som bruger andre underdatabehandlere, der er beliggende uden for EU. Der er derfor iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger, som i dette tilfælde er respektive bindende forretningsregler (BCR). Følg dette link for at få en kopi: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

IBM GBS Frankrig, 17 Avenue de l’Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrig

Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, England)

Fair Computersystemer, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Tyskland

ARC EUROPE SA, 2 Avenue des Olympiades, 1140 Bruxelles, BELGIEN

Dine rettigheder

Dine rettigheder er de samme som nævnt herover. Hvis du vil gøre brug af dem hos producenten, så kontakt os via gdpr@dsautomobiles.dk. Det er dog vigtigt, at du nævner, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder hos producenten.