July 12, 2016

DS MÆRKET SPONSERER PROJEKTET “PYRAMIDE” VED LOUVRE

DS MÆRKET SPONSERER PROJEKTET “PYRAMIDE” VED LOUVRE

I 2015 indgik DS som mærke et samarbejde med det berømte Louvre museum i Paris og har dermed været inddraget i den store ombygning af adgangsfaciliteterne, som netop er åbnet for publikum.

Byggeprojektet med navnet ”Pyramide” blev påbegyndt i 2014 for at fordoble kapaciteten i adgangsfaciliteterne for museets godt 9 millioner besøgende om året. Det er lykkedes at gennemføre ombygningen uden ændringer af den berømte glaspyramide i museets gård.

DS har en særlig forkærlighed for glaspyramiden, som for mange symboliserer avantgarde design.